22 Ekim 2019 Salı

DEVLET


Söv, say, provoke et, hatta eyleme dök. Sonra konuşmaların içine sevgi, saygı, hoşgörü, barış, kardeşlik, insan hakkı, evrensel değerler gibi kimsenin hayır diyemeyeceği sözcükleri sıkıştır. Oh tertemiz. Bırak suçu, hiç kabahatin yok. Hatta yüreğin bir bebeğin ki kadar temiz. Tabi, oldu !

Ne var ne yok bilcümle musibeti devlete rücu edeceksin, sürekli “devlet şunu yaptı”, “devlet bunu yaptı” diyeceksin, devlete karşı ve hatta kışkırtıcı bir üslup kullanacaksın sonra ben senin iyi niyetine inanacağım. Kusura bakma bir türlü inanamıyorum. Dedim ya istediğin kadar barış, kardeşlik de, istediğin kadar birlikte yaşama iradesinden bahset. Kötünün müsebbibini sürekli devlet olarak işaret etmek, kötüyü devletle kavramsallaştırmak devlete düşmanlar yaratmaktır. Devlete düşman ettiğin her bir kişi, devlet deyince öcü anlayan bu cenah ise bizi birlikte, kardeşçe bir yaşamdan çok çok uzaklara götürür. Götürüyor.

Oysaki devlet dediğin şey belli bir toprak parçası üzerinde siyasal anlamda örgütlenmiş insanların oluşturduğu tüzel varlıktır. Adı üstünde tüzel varlık. Yani senin benim gibi etiyle kemiğiyle var olmayan hükmi varlık. Hükmen var olan. Öyle ise halkın seçip, iktidara getirdiği devleti yöneten siyasi zevatı bırakıp, devleti suçlayıp durmak safiyane olamaz. Bacak kadar çocuğa kin ile, nefret ile “TC” dedirten yaklaşım hiçbir zaman iyi niyetli olamaz.
Mesela merak ediyorum “TC” , “devlet” diye diye sakız edenler mesela olsa da iktidar ya da iktidar ortağı olsalar o zaman ne diyecekler? Kendi yönettikleri devlete yine kinle TC demeye devam mı edecekler? Hiç sanmıyorum.

Cumhurbaşkanını eleştir, diğer siyasi liderleri eleştir, bakanları, vekilleri, yöneticileri eleştir, gelmiş geçmiş tüm hükümetleri eleştir, anayasal çerçevede dibine kadar eleştir, suçla, suçlayabildiğini, suçlayabildiğin kadar. Hiç sorun yok. Anayasayı, kanunları, kuralları eleştir. Yetmedi teamülleri, ritüelleri, adetleri, gelenek görenekleri eleştir. Yine anayasal çerçevede neyin nasıl değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorsan bunun mücadelesini ver. Ver sorun yok. Devletle ne uğraşıyorsun?
Ha sen devleti kendine hedef seçtiysen bunu da çık adam akıllı söyle. Sana oy verenlerde oy vermeyenlerde niyetini bilsin.

Bıktık artık takiye yapmayı siyaset yapmak zannedenlerden.

“Devlet iradesi işlemez olursa kişilerin özgürlüğünü koruyacak hiçbir güç ve aracı kalmaz.” Mustafa Kemal Atatürk
Bu söz ise devlete bir zeval gelmesi halinde özgürleşeceklerini, özgür olacaklarını zannedenlere gelsin.

TERÖR SEVİCİLER

  İlk günden beri Gaza’da yaşananlara kimlik ya da inanç zemininde yaklaşılmaması gerektiğini düşünüyor, söylüyorum. Liderlerin, sanatçıları...